znalecký posudok 2018-03-20T15:00:48+00:00

ZNALECKÝ POSUDOK

Obhliadky organizujeme za účelom vypracovania znaleckého posudku sú realizované vždy za svetla.
Termín obhliadky nehnuteľnosti si dohodnite so znalcom, s ktorým spolupracujeme:

Ing. Ivan Šimek

tel.: +421 903 305 879,

e-mail: isimek@nextra.sk

Prihlásiť na odber newsletter
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie.