KATASTRÁLNY SERVIS

Služba pre ľudí, ktorí predávajú nehnuteľnosť svojpomocne, bez pomoci realitných kancelárií.

Ochrana pred podvodmi pri prevode vlastníckých práv k nehnuteľnostiam
Ochrana pred nesprávnym postupom pri prevode vlastníckých práv k nehnuteľnostiam

Realitná kancelária zabezpečí:

Rezervačnú zmluvu

Budúcu kúpnu zmluvu

Návrh kúpnej zmluvy

-Kúpnu zmluvu

Overenie podpisov predávajúceho na Kúpnej zmluve

Výpisy z listu vlastníctva

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Dôležité informácie:

Katastrálny servis zabezpečime do 48 hodín od poskytnutia všetkých dokumentov a informácií potrebných k vyhotoveniu zmluv. Pre vyhotovenie zmluv potrebujeme:
údaje z občianskeho preukazu o účastníkoch konania (predávajúci a kupujúci)
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckych práv
cena nehnuteľností
akým spôsobom bude cena financovaná
predmetné nehnuteľnosti musia byť zapísané na LV
na LV predmetných nehnuteľností nesmie byť vyznačená plomba
Overte si vlastníka nehnuteľnosti a výpis z LV TU