KATASTRÁLNY SERVIS

Služba pre ľudí, ktorí predávajú nehnuteľnosť svojpomocne, bez pomoci realitných kancelárií
Ochrana pred podvodmi pri prevode vlastníckých práv k nehnuteľnostiam
Ochrana pred nesprávnym postupom pri prevode vlastníckých práv k nehnuteľnostiam
Realitná kancelária zabezpečí:
Budúcu kúpnu zmluvu
Návrh kúpnej zmluvy
Kúpnu zmluvu
Overenie podpisov predávajúceho na Kúpnej zmluve
Výpisy z listu vlastníctva
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Dôležité informácie:
Katastrálny servis zabezpečime do 48 hodín od poskytnutia všetkých dokumentov a informácií potrebných k vyhotoveniu zmluv. Pre vyhotovenie zmluv potrebujeme:
údaje z občianskeho preukazu o účastníkoch konania (predávajúci a kupujúci)
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckych práv
cena nehnuteľností
akým spôsobom bude cena financovaná
predmetné nehnuteľnosti musia byť zapísané na LV
na LV predmetných nehnuteľností nesmie byť vyznačená plomba
Overte si vlastníka nehnuteľnosti a výpis z LV TU

Prihlásiť na odber newsletter
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie.

[newsletter_form type=“minimal“]